سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب متنوع و جالب

نظر

به خیلیها میگیم "دوست"

به هرکسی که بتوونیم باهاش بیشتر از یه سلام و احوالپرسی ساده حرف بزنیم.

خیلی از این "دوست"ها،دوست نیستن.

همکارن،همکلاسین،فامیل دورن،همسایه ن، یه آشنان فقط...

 

"دوست" اونیه که باهاش رازهای مشترک داری.

اونیه که وقتی دلت گرفت اول از همه شمارهء اونو میگیری.

 

اونیه که برای قدم زدن انتخابش میکنی.اونیه که جلوش لازم نیست به چیزی تظاهر 

کنی.که اگه دلت گرفت بهش میگی "دلم گریه میخواد!" 

اونیه که دستت رو میگیره و میگه "میفهمم". 

که نمیخواد براش توضیح واضحات بدی.

 

اونیه که سر زده خراب میشی سرش.

دوست اونیه که همیشه برات گزینه ی اوله.

اونیه که بهت سرکوفت نمیزنه.تحقیرت نمیکنه.بهت نمیخنده.

بقیه یا همکارن،یا همکلاسین،یا فامیل دورن،یا همسایه،یا یه آشنان فقط...همهء اینا رو گفتم 

که بگم آدما عوض میشن اما معیار دوستی عوض نمیشه.

 

برای همین یکی که تا دیروز برات "دوست" بود میشه یه خاطره یا یه همکلاسی 

قدیمی...بعد اونی که سالها همکلاسی قدیمیت بود برات میشه "دوست"!.

 

با این اوصاف فکر میکنی چنتا دوست واقعی داری؟