سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب متنوع و جالب

نظر

_حواستان به تاریخ تعویض روغن ماشین باشد

 

_در طول حرکت گزینه پارک را انتخاب نکنید

 دستورات متناقض حین حرکت می تواند صدمات بزرگی به سیستم ماشین وارد کند.

 

_هرگز روغن موتور را پر نکنید

 این کار موجب فشار آمدن و خفه شدن موتور می شود و از همه جای ماشین دود بلند خواهد شد.

 

_در طول رانندگی دنده عقب نزنید

سیستم ماشین های مدرن، کامپیوتری است و ممکن است یک دستور اشتباه موجب به هم خوردن کل سامانه شود.

 

_کلیدهای زیادی از سوئیچ خود آویزان نکنید

سنگین بودن دسته کلید در طولانی مدت تنظیمات سوئیچ را خراب می کند.

_هرگز اجازه ندهید باک بنزین خالی شود

_از بالانس چرخ ها مطمئن شوید

بالانس نبودن چرخ، باعث می شود که ضربات با شدت بیشتری به فنر بندی وارد شوند.